Failed Logon Detail
From:
2013/01/15 04:00:00
To:
2013/01/16 04:00:00
AIX-11g
ORA11 on lpar26p682e_pub
Username
StartEndProgramMachineOS UserIP
tom
2013/01/15 14:00:542013/01/15 14:00:55sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore172.29.149.100
ttom
2013/01/15 14:00:472013/01/15 14:00:48sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore172.29.149.100
Linux32-10g
ORA10 on centos32
Username
StartEndProgramMachineOS UserIP
tom
2013/01/15 14:02:332013/01/15 14:02:34sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore172.16.0.109
ttom
2013/01/15 14:02:282013/01/15 14:02:30sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore172.16.0.109
Linux64-11g
ORA11 on centos64
Username
StartEndProgramMachineOS UserIP
atom
2013/01/15 14:05:212013/01/15 14:05:22sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore172.16.0.109
tom
2013/01/15 14:05:112013/01/15 14:05:12sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore172.16.0.109
ttom
2013/01/15 14:05:042013/01/15 14:05:07sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore172.16.0.109
Solaris-10g
ORA10 on steel
Username
StartEndProgramMachineOS UserIP
tom
2013/01/15 14:03:072013/01/15 14:03:09sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore172.16.0.109
2013/01/15 14:03:152013/01/15 14:03:16sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore172.16.0.109
ttom
2013/01/15 14:03:002013/01/15 14:03:02sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore172.16.0.109
Windows-11g
ORA11 on bluecore2
Username
StartEndProgramMachineOS UserIP
tom
2013/01/15 13:54:242013/01/15 13:54:24sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore
ttom
2013/01/15 13:54:152013/01/15 13:54:16sqlplus.exeWORKGROUP\BLUECORE2bluecore